måndag, oktober 12, 2015

Vårdcentralen försämras Kolmården 2015

 Vi flytta detta hit iställer för på facebook så vi får kontroll över kommentarer m.m

Vi har fått information från flera krokeks bor om hur vårdcentralen nekar de till remisser till olika
undersökningar. och försöker med fula metoder ta bort mediciner. varför tänkte vi o läste då på, då fick vi veta att
 Vårcentralerna får då stå för kostnaden för remisser och mediciner de skickar/skriver ut, vi har också fått höra av läkare att det  finns direktiv till läkarna,  att det ska tas så lite prover som möjligt för att det kostar pengar detta är inte unikt på vårdcentralen i Krokek det finns läkare med heder för yrket och som slutar för de inte kan ta ansvar för de kraven de ställs inför.
det är lika så med mediciner de försöker nu att dra ner på mediciner för patienter för att allt styrs av statistik o pengar  så tro inte att det handlar om ditt "bästa" i  fall då de nekar eller börjar röra i din medicin lista allt handlar om pengar..
Det bästa du kan göra om du upplever att du inte får gehör för det du söker för ta med dig en vän eller en anhörig nästa gång. så ska du få se att du kommer bli mottagen på ett annat vis.
 är du vårdkrävande  bli inte förvånad om de börjar krångla o du får svaret "du har rätt att välja
vårdcentral om du inte är nöjd"

"Staten har även lagt över medicinkostnader på vårdcentralerna. Detta resulterar ofelbart i att läkarna skriver ut inte bara billigare, men även FÄRRE recept."

Källa


". Remiss medicinsk service avsett listad/olistad c-länare eller utomlänare – vårdcentralen har kostnadsansvar. En vårdcentral har kostnadsansvar för de remisser de utfärdar till medicinsk service. Vissa undersökningar måste en vårdcentral ha gjort innan vidarebedömningar kan göras ev en specialist, t ex MRT rygg. Då blir det först en remiss MRT rygg (kostnadsansvar vårdcentralen)"


källa 

från 1 Dec kan du läsa din journal på mina vårdkontakter om du har ett bankid.Inga kommentarer: