torsdag, juni 11, 2015

schimpanserna i Kolmården 2014

"Kolmårdens schimpanser har fått större område att upptäcka"

"Under förra året påbörjade Djurparken en omfattande ombyggnation av apanläggningen. 2014 fick gorillorna en avsevärt utvidgad uteanläggning och nu i år var det schimpansernas tur att få större utomhusyta.

Kolmården är Nordens största djurpark till ytan sett och djuren på Kolmården har därmed också stora hägn. Schimpansernas nya uteanläggning har utökats och är nu ca dubbelt så stor jämfört med vad den var tidigare.
– Vi månar om våra djur och vill att de ska må bra. Därför arbetar vi kontinuerligt med vidareutveckling av djurens miljö. Att utomhusdelen för schimpanserna nu byggts om är ett exempel på detta, säger Emilia Hildén djurvårdare på Kolmården.
När ett djurhägn planeras är det många parametrar att ta hänsyn till. Kolmården vill till exempel visa djuren i en så naturlig miljö som möjligt och för att djuren ska må bra är det viktigt att de ges möjlighet att utföra sitt naturliga beteende. I den nya uteanläggning har därför schimpanserna fått fler klättermöjligheter och anläggningen har byggts med flera nivåskillnader. När det gäller miljöberikning har hägnet försetts med nya drivbänkar och slyhållare, vilka är stimulerande sysselsättning för schimpanserna. Det kommer också att finnas möjlighet för schimpanserna att kunna komma lite mer avsides för mer lugn och ro.
Eftersom schimpansernas uteanläggning ligger granne med gorillornas uteanläggning har mycket kraft lagts på det estetiska så att anläggningarna harmonierar med varandra.
Fakta om schimpans 
 Klass: Däggdjur
Ordning: Primater
Familj: Människoapor
Livsmiljö: Regnskog, savann
Levnadssätt: Flock
Föda: Frukt, grönsaker, smådjur
Kroppslängd: 70 - 95 cm
Vikt: 30 - 80 kg
Dräktighetstid: 8,5 månader
Antal ungar: 1/kull
Livslängd: 35 år
För mer information
Emilia Hildén, djurvårdare på Kolmården, 010-708 75 71, emilia.hilden@kolmarden.com."

Till Djurparkens hemsida

 

Inga kommentarer: