fredag, april 24, 2015

Föreskrifter för fyrverkerier vid Valborg Kolmården 2015

Har du tänkt skjuta raketer vid valborgsfirandet?


Mellan klockan 18 och 03 på valborgsmässoafton är det tillåtet att använda fyrverkerier. Undantag gäller för centrala Norrköping och vissa platser som till exempel sjukhus och vårdhem.
Reglerna om fyrverkeri och andra pyrotekniska varor finns i kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter, § 19:
  • Det är förbjudet att – inom det område i centrala Norrköping som begränsas av Norra Promenaden, Östra Promenaden, Södra Promenaden och Kungsgatan – utan tillstånd av polismyndigheten använda pyrotekniska varor.
  • Inom kommunens övriga område är det förbjudet att utan polismyndighetens tillstånd använda pyrotekniska varor på andra tider än nyårsafton, påskafton samt valborgsmässoafton mellan kl 18.00-03.00.
  • Det är förbjudet att utan polismyndighetens tillstånd använda pyrotekniska varor närmare än 200 m från närmsta del av byggnad eller parkeringsplats tillhörande eller i bruk för sjukhus, vårdhem och äldreboenden. 
  • Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor på begravningsplatser.
  • Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor inom Sörsjöns fritidsområde.
  • Förbuden i denna paragraf gäller såväl offentlig som annan plats.

Inga kommentarer: