torsdag, november 27, 2014

Älg i trädgård Polisen informerar Kolmården 2014

Pressmeddelande 

Kl. 09.59 ringde en anmälare till polisen och berättade att man fått oväntat besök i trädgården på Dianavägen i Krokek.
Det var inte aktuellt att bjuda på kaffe, istället var det anmälarens fallfrukt som intresserade besökarna, en älgko med kalv. De båda djuren har varit på besök i trädgårdar i området vid flera tillfällen. Det finns många barn i området och idag var en flicka på väg att bli omkullknuffad av älgkon.
Älgkor har en instinkt att skydda sina kalvar. Därför kan de i vissa trängda lägen upplevas som hotfulla. Det finns absolut vissa risker förknippade med att komma för nära så stora vilda djur.
Polisen vill passa på tillfället att uppmana villaägare, som har älgar i omgivningen, att ta bort fallfrukt från trädgården. Fallfrukt lockar nämligen till sig vilda djur, framförallt älgar.
Polisen har lämnat över ärendet till Norrköpings kommunjägare som kommer att åka till platsen och bilda sig en uppfattning om vad som kan och bör göras i det enskilda fallet.

Informationsenheten Text: Presstalesman Thomas Agnevik. Publicerad: 2014-11-27 11:53.

Inga kommentarer: