lördag, augusti 10, 2013

Eldningsförbudet i Östergötland upphör Kolmården 2013

Efter samråd med Räddningstjänsten Östra Götaland och länets kommuner har Länsstyrelsen beslutat att upphäva det generella eldningsförbudet som gäller i Östergötland.
Länsstyrelsen beslutade den 24 juli om ett förbud mot all eldning utomhus. De senaste dagarna har en del regn fallit i länet och brandrisken har varit normal. Länsstyrelsen bedömer därför att brandrisken är stabil och inte kommer att öka.
Beslutet gäller från den 6 augusti, då det alltså är tillåtet att elda utomhus igen.
Vi uppmanar ändå till stor försiktighet vid eldning i skog och mark.

Inga kommentarer: