onsdag, juli 24, 2013

Eldningsförbud i hela Östergötland Kolmården 2013

Länsstyrelsen Östergötland har idag fattat beslut om generellt eldningsförbud i hela länet. På grund av den senaste tidens värme och torka är brandrisken mycket stor. Eldningsförbudet gäller från och med den 25 juli och tillsvidare.
Det är förbjudet att göra upp öppen eld i skog och mark och även på villatomter. Eldning utomhus är endast tillåtet på iordningsställda grillplatser samt i trädgårdsgrillar på egen tomtmark.
Eldningsförbudet gäller tillsvidare. Information om när förbudet hävs kommer att publiceras på Länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se/ostergotland.

Inga kommentarer: