onsdag, april 13, 2011

Föreningen Kolmårds vind Kolmården

Som några kanske vet så finns det en förening i Kolmården som vill bygga Vindkraftverk.
Föreningen Kolmårdsvind kan man som privat person gå med i.

Info från Kolmårdsvinds hemsida om o bli medlem....
Som betalande medlem har nu:
· Företräde när andelar i Vindkraftsverken ska tecknas – vilket kommer att ge möjligheter till att köpa billig el.
· Kontinuerlig information om allt vi gör, (på hemsidan kommer mer allmän information att läggas ut).
· Närvaro, yttrande och rösträtt på våra medlemsmöten – det första i höst
· Möjlighet att vara med i Styrelse och arbetsgrupper
· Ni ger också stöd till miljövänlig energi framställd i närområdet
Medlemsavgiften är f.n. 200 kr/år och medlem. Inbetalas till KolmårdsVinds bankgiro nr 418-7902. Glöm inte att uppge: namn, personnummer, fullständig adress, e-post samt telefonnummer. Om du inte får plats med detta på inbetalningen kan du istället meddela detta genom att skicka en e-post till info@kolmårdsvind.se

Till Kolmårdsvinds hemsida

Inga kommentarer: